Re: Amortyzacja środków trwałych

Nie istnieje jednolity wzorzec planu amortyzacyjnego. Przedsiębiorca ma w kwestii jego sporządzenia pełną swobodę. W serwisie dane, które składają się na taki plan widoczne są w zakładce Majątek:- Majątek > Dowody umorzenie środków trwałych po wybraniu miesiąca na dole strony pojawi się opcja wydruku dowodu,- Majątek > Rejestr środków trwałych na dole strony widoczna jest opcja wydrukuj, poprzez którą pobiera się Ewidencję Środków trwałych,- Majątek > Rejestr środków trwałych po wybraniu konkretnego środka trwałego w jego widoku w części Amortyzacja widać dane dot. amortyzacji konkretnego środka.