Re: Amortyzacja środków trwałych

Dziękuję za odpowiedź. Bardzo przydatną funkcją był by jednak druk planu amortyzacyjnego w formie tabeli zawierającej poniższe dane:- liczbę porządkową,- symbol KŚT,- numer inwentarzowy,- nazwę środka trwałego,- wartość początkową i wartość netto środka trwałego,- stawkę amortyzacyjną wyrażoną w procentach,- roczną i miesięczną (lub też inną w zależności od przyjętej częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych) kwotę amortyzacji,- wartość umorzenia,- podsumowanieTo, że nie istnieje jednolity wzorzec powinno właśnie ułatwić implementację.Bardzo proszę o rozważenie wprowadzenia takiej funkcji.