Re: Amortyzacja środków trwałych

Co z planem amortyzacyjnym, który firma jest zobowiązana prowadzić? Czy iFirma umożliwia wydruk takiego planu?