Re: Deklaracja zgłoszeniowa członka rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

ubezpieczenie członka rodziny jest przecież nieodpłatne…