Re: Faktura bez NIP a odliczenie VAT

Wskazana kwestia pozostaje interpretacyjna. Jedna z interpretacji zaistniałego zdarzenia.to np. intepretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2017 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.189.2017.1.MJ. gdzie zostało wskazane:”Brak numeru NIP przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu pozostałych danych podmiotu będącego nabywcą jest wadą techniczną, niewyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.Niemniej jednak opisany błąd winien być skorygowany w ten sposób, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy podmiotami gospodarczymi prawidłowo oznaczonymi zgodnie z przepisami ustawy.”