Re: Faktura bez NIP a odliczenie VAT

A ja jdnak twierdzę, że brak NIP na dokumencie pozbawia prawa do odliczenia. Jednym z warunków odliczenia jest otrzymanie faktury. Natomiast zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 2 pkt 31 fakturę stanowi dokument zawierający dane wymagane ustawą. Zatem dokument który tych danych nie zawiera, nie jest fakturą. Z tej przyczyny nie ma zastosowania art 88 mówiący o przypadkach wyłączenia prawa do odliczenia (podobnie jak każdy inny przepis posługujący się pojęciem faktury). Po prostu taki dokument nie spełnie kryteriów uznania go za fakturę w rozumieniu ustawy.