Re: Kto może skorzystać z działalności nierejestrowanej?

Czy osoba, która zawiesiła działalność 2 lata przed wejściem w życie ustawy może prowadzić działalność nierejestrową ?