Re: Rolnik prowadzący działalność gospodarczą: ZUS czy KRUS

Zapytanie należy skonsultować w KRUS. Serwis nie posiada kometencji do udzielania informacji w danym zakresie.