Re: Sprzedaż na Google Play a działalność gospodarcza

Napisałem aplikację na Androida. Założyłem konto deweloperskie w Google. Kiedy chcę utworzyć profil sprzedawcy to Google pyta mnie o nazwę firmy i jaki rodzaj działalności prowadzę, Ja nie mam firmy i chcę sprzedawać jako osoba prywatna – korzystam właśnie z tej możliwości jakie daje Prawo Przedsiębiorców. Co mam wpisać w te pozycje: nazwa firmy i rodzaj działalności ?