Re: Wykreślenie z rejestru podatników VAT – zmiany od 2017 roku

Czy po wykreśleniu z rejestru ( działalność zawieszona ponad 6 m-cy ) należy dodatkowo złożyć VAT-Z w momencie ostatecznej likwidacji działalności?