Re: Zawieszenie działalności na okres krótszy niż 30 dni

Jeżeli zawieszenie trwa krócej niż 30 dni nalezy opłacić ZUS jak za pełny miesiąc. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z ZUS.