Re: Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Szanowni Państwo,1. Czy do zgłoszenia do ubezpieczenia dziecka, któreukończyło 18 lat pracodawca musi wymagać zaświadczenia ze szkoły, że dzieckosię uczy? Czy wystarczy oświadczenie pracownika?2. Czy pracownik może zgłosić w sierpniu do ubezpieczeniadziecko, które w czerwcu skończyło szkołę średnią? Twierdzi, że dalej będziesię uczyć, nie ma jeszcze (w sierpniu) dokumentów potwierdzających przyjęcie doszkoły policealnej ale ma legitymację ważną do końca września.Dziękuję